Από το προσωπικό αρχείο του Δρ. Κωτίδη
Πρόκειται για ασθενή που έπασχε από βαριά χρόνια δυσκοιλιότητα η οποία προκάλεσε πλήρη χάλαση του πυελικού εδάφους και ολική πρόπτωση του ορθού δια του πρωκτικού δακτυλίου, προκαλώντας επιπλέον αποφρακτική δυσκοιλιότητα. Υποβλήθηκε σε λαπαροσκοπική πρόσθια καθήλωση του ορθού με πλέγμα, ενίσχυση του εδάφους της πυέλου με καθήλωση δεύτερου πλέγματος στο οπίσθιο τοίχωμα του κόλπου και τέλος σιγμοειδεκτομή για αποφυγή επιδείνωσης της δυσκοιλιότητάς της. Η επέμβαση ήταν απόλυτα επιτυχής και η ασθενής έλαβε εξιτήριο 5 ημέρες μετά. Η χάλαση του πυελικού εδάφους και η πρόπτωση του ορθού διορθώθηκαν πλήρως ενώ προοδευτικά βελτιώθηκε σημαντικά και η δυσκοιλιότητά της.