Από το προσωπικό αρχείο του Δρ. Κωτίδη

Λαπαροσκοπική σιγμοειδεκτομή σε παχύσαρκη ασθενή με ατελή απόφραξη του σιγμοειδούς λόγω υποτροπών εκκολπωματίτιδας. Παρά τον υψηλό δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ 39 kg/m2) και τις έντονες στερρές συμφύσεις από τις επανειλημμένες φλεγμονές η επέμβαση ολοκληρώθηκε λαπαροσκοπικά με απόλυτη ασφάλεια και μηδενική απώλεια αίματος. Η ασθενής κινητοποιήθηκε την ίδια ημέρα, σιτίστηκε την επόμενη και εξήλθε από την κλινική την 3η μετεγχειρητική ημέρα.