Το καρκίνωμα του στομάχου είναι κακοήθης όγκος που εξορμάται από τα κύτταρα του γαστρικού βλεννογόνου. Η συχνότητά του ευτυχώς μειώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, ωστόσο αποτελεί ακόμη συχνή αιτία θανάτου, δεδομένου ότι σπάνια διαγιγνώσκεται σε πρώιμα στάδια. Ως πρώιμος γαστρικός καρκίνος χαρακτηρίζεται αυτός που περιορίζεται στον βλεννογόνο και υποβλεννογόνιο χιτώνα χωρίς την παρουσία διηθημένων λεμφαδένων. Στην περίπτωση αυτή η εκτομή του όγκου είναι ριζική και σημαίνει ίαση. Τα τελευταία χρόνια, η γαστρεκτομή (αφαίρεση του στομάχου) γίνεται  και λαπαροσκοπικά προσφέροντας  μικρότερο χειρουργικό τραύμα, λιγότερο πόνο και ταχύτερη ανάρρωση. Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζεται μια περίπτωση πρώιμου γαστρικού καρκινώματος που αντιμετωπίστηκε λαπαροσκοπικά από τον κο Κωτίδη και την ομάδα του.