Λαπαροσκοπική καρδιομυοτομή κατά Heller για την αντιμετώπιση αχαλασίας του οισοφάγου.

(Από το προσωπικό αρχείο του κου Κωτίδη)

Η αχαλασία του οισοφάγου είναι μια πάθηση που οφείλεται σε υπερπλασία του μυϊκού χιτώνα του κατώτερου οισοφάγου. Εκδηλώνεται κλινικά με προοδευτικά επιδεινούμενη δυσφαγία, αρχικά περισσότερο στα υγρά (παράδοξη δυσφαγία) και στη συνέχεια και στα στερεά. Αν δεν διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα οδηγεί σε μεγάλη διάταση του οισοφάγου. Η θεραπεία της πάθησης είναι η διατομή του μυϊκού χιτώνα του κατώτερου οισοφάγου με διαφύλαξη της ακεραιότητας του βλεννογόνου. Η επέμβαση γίνεται λαπαροσκοπικά, διαρκεί περίπου μιά ώρα ενώ η μετεγχειρητική νοσηλεία δεν ξεπερνά το ένα 24ωρο.