Οι όροι υπέρβαρος και παχύσαρκος περιγράφουν διαβαθμίσεις σωματικού βάρους μεγαλύτερου από το ιδανικό για ένα συγκεκριμένο ύψος. Αυτό που καθορίζει το «μέγεθος» της παχυσαρκίας είναι ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ), ένας αριθμός που συσχετίζει το σωματικό βάρος με το ύψος. Με βάση λοιπόν τον ΔΜΣ, ασθενείς που χρειάζονται χειρουργική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας τους είναι αυτοί που έχουν ΔΜΣ > 40 Kg/m2 ή > 35 Kg/m2 και κάποιο συνοδό νόσημα (σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση κ.λ.π.).

 

Αλγόρυθμος υπολογισμού ΔΜΣ [ΔΜΣ=Σωματικό βάρος (Kg)/ Ύψος(m)2]