Από το προσωπικό αρχείο του κου Κωτίδη


Ο Δρ Κωτίδης και η ομάδα του πραγματοποίησαν για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη επέμβαση λαπαροσκοπικής γαστρικής πτύχωσης. Πρόκειται για μια νέα χειρουργική μέθοδο για τη θεραπεία της νοσογόνου παχυσαρκίας με την οποία περιορίζεται η χωρητικότητα του στομάχου με πτύχωση του μείζονος τόξου. Το τελικό αποτέλεσμα είναι όμοιο με αυτό της επιμήκους γαστρεκτομής (γαστρικό μανίκι) χωρίς όμως την αφαίρεση τμήματος του στομάχου. Έτσι δεν υπάρχει κίνδυνος επιπλοκών, όπως η διαφυγή από τη γραμμή συρραφής, ενώ περιορίζεται σημαντικά και το κόστος των υλικών.