Από το προσωπικό αρχείου του κου Κωτίδη.

Η γαστρική παράκαμψη είναι μια από τις αποτελεσματικότερες χειρουργικές μεθόδους για την αντιμετώπιση της βαριάς παχυσαρκίας. Ιδιαίτερα σε διαβητικούς ασθενείς αποτελεί μέθοδο εκλογής καθώς βοηθάει στη ρύθμιση του σακχαρώδη διαβήτη σε ποσοστό 75%. Είναι σχετικά πολύπλοκη επέμβαση (βλ σχετικό κεφάλαιο στη σελίδα είδη χειρουργικών επεμβάσεων παχυσαρκίας). Διαρκεί περίπου δύο ώρες. Ο ασθενής κινητοποιείται την ίδια ημέρα. Την επομένη της επέμβασης γίνεται επανέλεγχος της ακεραιότητας της γαστρο-εντερικής αναστόμωσης και αρχίζει η σίτιση του ασθενούς. Η μετεγχειρητική νοσηλεία είναι συνήθως δύο ημέρες.