Οι προηγηθείσες επεμβάσεις, ιδίως στην άνω κοιλιά συνήθως αποθαρρύνουν τον χειρουργό από την εκτέλεση μιας λαπαροσκοπικής επέμβασης για παχυσαρκία. Στο συγκεκριμένο βίντεο παρουσιάζεται η περίπτωση μιας ασθενούς με ΒΜΙ 57 Kg/m2, που είχε υποβληθεί σε λαπαροσκοπική τοποθέτηση δακτυλίου (από άλλο χειρουργό) χωρίς όμως να χάσει το επιθυμητό βάρος. Στη συνέχεια υπεβληθη (επίσης από άλλο χερουργό) σε ανοιχτή χολοκυστεκτομή για χολολιθίαση και ταυτόχρονη αφαίρεση του γαστρικού δακτυλίου. Είναι προφανείς οι έντονες συμφύσεις στην άνω κοιλία από τις προηγηθείσες επεμβάσεις. Ωστόσο, για τον έμπειρο λαπαροσκόπο, αυτές δεν αποτελούν αντένδειξη για την εκτέλεση λαπαροσκοπικής επιμήκους γαστρεκτομής (γαστρικό μανίκι). Ιδιαίτερη σημασία για την ασφαλή εκτέλεση της επέμβασης έχει η προσεκτική συμφυσιόλυση και η ενίσχυση της γραμμής διατομής - συρραφής του στομάχου, η οποία ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο διαφυγής. H επέμβαση ολοκληρώθηκε λαπαροσκοπικά σε περίπου δύο ώρες, και η ασθενής μία μέρα μετά την επέμβαση επέστρεψε στο σπίτι της.